För Europa Framåt!

YEP uppkom med syftet att uppnå ett strukturerat transnationellt samarbete mellan europeiska ungdomsorganisationer, med ett partnerskap baserat på solidaritet, hållbarhet, demokrati, social integration och samarbete.

Onlinekonsultationer
Verkstäder
Verktygslåda
Y-NET plattformen

YEP:S principer

01

Fokusområden

02

Samarbete och nätverk

03

God praxis

04

Internetresurser

En Viktig Samhällsbyggare.

YEP strävar efter att skapa ett internationellt nätverk för ungdomsorganisationer, icke-statliga organisationer och offentliga organisationer med syftet att göra europeiska ungdomar till en viktig samhällsbyggare.

YEP kommer att börja med digitala nätverkseveneman för att främja strategiskt samarbete och partnerskap.

Samarbetet kommer att genomföras genom fyra konsultationsrundor mellan ungdomar och lokala myndigheter med följande fyra mål:

  • Inkludering och mångfald
  • Digital transformation
  • Miljö och kamp mot klimatförändringar
  • Deltagande i det demokratiska livet.

Upptäck vårt samarbete…

Partnerskap

Skriv till oss

  • Via Galileo Ferraris 171 – Napoli, Italia
  • info@sinergiecoop.it