Parteneriat

IVC

Istoric/Domenul De Activitate:

Organizația pentru Dezvoltare și Inovare în Europa „IN VARIETATE CONCORDIA” (IVC) a fost înființată oficial la Constanța (România) pe 11 iunie 2018 și din 2022 și-a mutat sediul la București. Misiunea noastră este de a contribui la dezvoltarea durabilă, echitatea și utilizarea eficientă a tuturor resurselor disponibile pentru a crea un viitor mai bun și mai durabil pentru toți. IVC sprijină Obiectivele ONU de dezvoltare durabilă, care abordează următoarele provocări sociale: sărăcia, inegalitatea, clima, degradarea mediului, prosperitatea și pacea și justiția. Susținem, de asemenea, criteriile de referință ale strategiei UE 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii pentru a crește rata de ocupare a forței de muncă (în special în rândul tinerilor și adulților tineri), pentru a crește participarea tinerilor și adulților tineri la învățarea pe tot parcursul vieții.

Target

IVC pune in centrul atentiei activitatilor sale tinerii si persoanele vulnerabile, dar si femeile ce au nevoie de sprijin si indrumare.

Înainte De YEP

IVC lucrează în primul rând pe acțiuni educaționale, acțiuni de prevenire și conștientizare, activități educaționale și sprijin pentru reforme de politici, dialog structurat, schimburi culturale și evenimente de amploare, activități legate de împuternicirea grupurilor expuse riscului social sau a grupurilor marginalizate, acțiuni de cooperare transnațională. Personalul IVC a implementat recent, ca si partener, un proiect de sprijinire a femeilor în situații dificile, Go Digital. Contribuția noastră a facilitat participarea femeilor în sectorul digital și la locul de muncă. Proiectul a contribuit, de asemenea, la atingerea a două repere Europa 2020: am înregistrat o creștere a ocupării forței de muncă și a participării adulților la învățarea pe tot parcursul vieții.

Mail: office@ivc-ngo.ro

Website: www.ivc-ngo.ro

Artifex Balear

Istoric/Domenul De Activitate:

Artifex este o organizație non-profit înființată în 2002 și declarată de utilitate publică în 2008, care lucrează în recuperarea și inovarea artelor și meseriilor de construcție, precum și a agriculturii regenerative și a tehnologiei adecvate. Artifex oferă cursuri pe termen lung și scurt și organizează întâlniri locale și internaționale care urmăresc să promoveze schimbul de idei și cunoștințe. În plus, Artifex propune o re-conceptualizare a construcțiilor vernaculare și a agriculturii regenerative ca coloana vertebrală a unui răspuns mediteranean la adaptarea la schimbările climatice.

Mail: mramis@artifexbalear.org

Website:www.artifexbalear.org

Solidaritet for Ungdomens Framtid – SUF

Istoric/Domenul De Activitate:

Solidaritet för Ungdomens Framtid este o organizație non-profit suedeză implicată în promovarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile copilului și a Programului mondial de acțiune pentru tineret. Solidaritet för Ungdomens Framtid își propune să promoveze o evoluție integrală a tuturor copiilor și tinerilor prin salvgardarea demnității lor umane, în principal prin Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului și Programul mondial de acțiune pentru tineret.

Mail: info@solidaritetungdomensframtid.org

Website:www.solidaritetungdomensframtid.org

Sinergie

Storia/Settore di Attività:

Sinergie este un ONG DIN Italia a cărui misiune este de a contribui la dezvoltarea durabilă, echitatea și utilizarea eficientă a tuturor resurselor disponibile, pentru a crea un viitor mai bun și mai durabil pentru toți. Sinergie lucrează în primul rând pe: acțiuni educaționale; acțiuni de prevenire și conștientizare; activități educaționale și sprijin pentru reformele politicilor; dialog structurat; schimburi culturale; evenimente de amploare; activități legate de împuternicirea grupurilor expuse riscului social sau a grupurilor marginalizate și acțiuni de cooperare transnațională.

Target

Grupul țintă este în principal persoane marginalizate și dezavantajate. Sinergie lucrează cu:
– femeile, în special cele aflate în situații dificile;
– imigranti si refugiati;
– oamenii mai în vârstă;
– copii expuși riscului de trafic și exploatare;
– persoane cu dizabilități fizice și tulburări psihice;
– persoane cu mai puține oportunități și cu calificări reduse și șomeri de lungă durată;
– adulți cu calificări profesionale scăzute.

Organizația a decis să-și adreseze activitățile persoanelor marginalizate și dezavantajate pentru că dorește să schimbe societatea prin educația lor.

Înainte De YEP

Sinergie lucrează în primul rând pe acțiuni educaționale și pe activități care susțin schimbările culturale în societate. Din acest motiv, organizează activități care presupun producerea de instrumente educaționale, informatice și audio-vizuale pe care le consideră utile pentru scopurile sale sociale. Organizația implementează toate activitățile necesare pentru a-și atinge obiectivele care sunt: – studii și inițiative de cooperare tehnică, culturală și educațională cu țările în curs de dezvoltare, pe baza nevoilor acestora pentru implementarea programelor de cooperare naționale și internaționale; – orice altă inițiativă care este de acord cu recunoașterea deplină a rolului de formare în educație și calificarea unor noi figuri profesionale.

De asemenea, Sinergie a acordat o atenție deosebită activităților legate de sprijinirea serviciilor individuale sau sociale utile și a grupurilor dezavantajate, sprijinirea egalității de gen, îmbunătățirea mediului și implementarea temelor de aplicare a sistemului calității.

Mail: info@sinergiecoop.it

Website:www.sinergiecoop.it