Privire De Ansamblu

Puternic Constructor de Comunitate.

YEP a fost creat cu scopul de a realiza o cooperare transnațională structurată între numeroasele organizații de tineret din Europa, astfel încât să poată fi consolidat un parteneriat construit pe valorile de solidaritate, durabilitate, democrație, incluziune socială și cooperare. Aceste nevoi au apărut ținând cont de problemele excluziunii sociale și ale sărăciei intergeneraționale a tinerilor.

Tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani care trăiesc în sărăcie reprezintă 25,1% din total, 18,6 milioane. Ponderea tinerilor expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială a scăzut cu 3,9 puncte procentuale (p.p.) între 2015 și 2019. Pe de altă parte, a crescut cu 1,1 p.p. în 2020 comparativ cu 2019. Această condiție a dus la o creștere semnificativă a inegalităților sociale și o reducere a participării politice active.

YEP intenționează să creeze o rețea internațională între organizații de tineret, ONG-uri și instituții publice, cu scopul de a face din tineretul european un puternic constructor de comunitate.