Generell översikt

Ungdomars egenmakt och delaktighet

YEP uppkom med syftet att uppnå ett strukturerat transnationellt samarbete mellan europeiska ungdomsorganisationer, med ett partnerskap baserat på solidaritet, hållbarhet, demokrati, social integration och samarbete.

Behovet av att forma ett transnationellt samarbete bland ungdomsorganisationer har uppstått på grund av de utmaningar med social utslagning bland ungdomar och fattigdom mellan generationerna som blir allt vanliga i Europa. Dagens generation ungdomar är den första på närmare ett sekel som kommer få det sämre ställt än sina föräldrar.

Andelen ungdomar mellan 16 och 29 år som lever i fattigdom är 25,1 % i Europa idag, vilket motsvarar 18,6 miljoner människor. Mellan 2015 och 2019 minskade risken att drabbas av fattigdom eller social utslagning med 3,9 % men har därefter ökat. År 2020 ökade risken med en 1,1 % jämfört med år 2019. Vidare har effekterna av coronapandemin lett till en betydande ökning av sociala ojämlikheter samtidigt som vi ser en långsiktig trend av minskande aktivitet i politiska sammanhang bland unga.

YEP strävar efter att skapa ett internationellt nätverk för ungdomsorganisationer, icke-statliga organisationer och offentliga organisationer med syftet att göra europeiska ungdomar till en viktig samhällsbyggare.