Partnerskap

IVC

Historia Och Verksamhetsområde:

The Organization for Development and Innovation in Europe “IN VARIETATE CONCORDIA” (IVC) grundades officiellt i Constanta, Rumänien, den 11 juni 2018. Vårt uppdrag är att bidra till hållbar utveckling, rättvisa och effektiv användning tillgängliga resurser för att skapa en bättre och mer hållbar framtid för alla. IVC stöder FN:s mål för hållbar utveckling och utveckling som tar itu med utmaningar spsom fattigdom, ojämlikhet, klimat, miljöförstöring, välstånd och fred och rättvisa. Vi stöder också EU2020-strategins riktmärken för en smart, hållbar och inkluderande tillväxt för att öka sysselsättningsgraden (särskilt bland ungdomar och unga vuxna), för att öka ungdomars och unga vuxnas deltagande i livslångt lärande.

Mål Med Verksamheten

IVC fokuserar sin verksamhet på unga och utsatta, men också på kvinnor som behöver stöd och vägledning.

Innan YEP

IVC arbetar främst med utbildningsinsatser, förebyggande arbete, åtgärder för att öka medvetenheten och stöd till politiska reformer, strukturerad dialog, kulturutbyten och storskaliga evenemang, aktiviteter relaterade till att stärka grupper som riskerar att hamna i socialt utanförskap eller marginaliserade grupper, samt transnationella samarbeten och utbyten.

Mail: office@ivc-ngo.ro

Website:www.ivc-ngo.ro

Artifex Balear

Historia Och Verksamhetsområde:

Artifex är en ideell organisation som grundades 2002 och erkändes som ett allmännyttigt företag år 2008, som arbetar med återupplivande av och innovation inom byggkonst och regenerativt jordbruk. Artifex erbjuder lång- och korttidskurser och anordnar lokala och internationella möten som syftar till att främja utbyte av idéer och kunskap. Dessutom föreslår Artifex en omkonceptualisering av folklig och traditionell konstruktion och regenerativt jordbruk som ryggraden i ett medelhavssvar på anpassning till klimatförändringarna.

Mail: mramis@artifexbalear.org

Website:www.artifexbalear.org

Solidaritet for Ungdomens Framtid – SUF

Historia Och Verksamhetsområde:

Solidaritet för Ungdomens Framtid (SUF) è un’organizzazione svedese senza scopo di lucro che si occupa della promozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e del Programma d’azione mondiale per la gioventù. SUF mira a promuovere un’evoluzione integrale di tutti i bambini e i giovani, salvaguardando la loro dignità umana principalmente attraverso la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e il Programma mondiale di azione per la gioventù.

Innan YEP

ANTES DE YEP: ARTIFEX har erbjudit kurser och icke-formell utbildning sedan 2003. Hans aktiviteter inkluderar hållbart byggande, lämplig teknik, återvinning och regenerativt jordbruk. Artifex har nyligen lanserat initiativet “Balears Verd”, med målet att plantera 1 miljon frukt träd om 5 år, i samarbete med kommuner, företag, skolor och medborgarföreningar av alla slag. I deras lokaler forskar och experimenterar de om återvinningstekniker, biogödselmedel och komposttillverkning, växtföreningar, beskärning, ympning… och sammanställer alla möjligheter och verktyg som det regenerativa jordbruket erbjuder för att skapa nya arbetstillfällen.

Mail: info@solidaritetungdomensframtid.org

Website:www.solidaritetungdomensframtid.org

Sinergie

Historia Och Verksamhetsområde:

Sinergie är en italiensk icke-statlig organisation vars uppdrag är att bidra till hållbar utveckling, rättvisa och effektiv användning tillgängliga resurser, för att skapa en bättre och mer hållbar framtid för alla. Sinergie arbetar främst med: utbildningsinsatser; åtgärder för att förebygga och öka medvetenheten; utbildningsverksamhet och stöd till politiska reformer; strukturerad dialog; kulturella utbyten; storskaliga evenemang; aktiviteter relaterade till bemyndigande av grupper som riskerar att hamna i ett socialt utanförskap eller marginaliserade grupper och transnationella samarbeten.

Mål Med Verksamheten

Målgruppen är främst marginaliserade och missgynnade personer. Sinergie arbetar med:
– kvinnor, särskilt de som befinner sig i svåra situationer;
– invandrare och flyktingar;
– äldre människor;
– barn som riskerar att bli offer för människohandel och exploatering;
– personer med fysiska funktionshinder och psykiska störningar;
– personer med färre möjligheter, lågkvalificerade och långtidsarbetslösa.
– vuxna med låga yrkeskvalifikationer.
Organisationen beslutade att rikta sin verksamhet till marginaliserade och missgynnade människor eftersom den vill förändra samhället genom sina utbildningsinsatser.

Innan YEP

Sinergie arbetar främst med utbildningsåtgärder och aktiviteter som stödjer kulturella förändringar i samhället. An den anledningen organiserar vi aktiviteter som innebär produktion av utbildnings-, informatik- och audiovisuella verktyg som vi anser vara användbara för våra sociala mål. Organisationen genomför alla aktiviteter som krävs för att uppnå sina mål som är:

– Studier och initiativ av tekniskt, kulturellt och utbildningsmässigt samarbete med utvecklingsländer, baserat på deras behov av genomförandet av nationella och internationella samarbetsprogram;
– Alla andra initiativ som överensstämmer med ett fullständigt erkännande av utbildningsrollen inom utbildning och kvalificering av nya professionella figurer.
Sinergie ägnar också särskild uppmärksamhet åt aktiviteter relaterade till stöd genom individuella eller sociala insatser, missgynnade grupper, stödjande av jämställdhet, förbättring av miljön och genomförandet av kvalitetssystemets tillämpningsteman.

Mail: info@sinergiecoop.it

Website:www.sinergiecoop.it