YEP:s Principer

Våra fokusområden

– Sammanföra EU och ungdomar
– Skapa utrymme för möjlighet att delta för alla
– Facilitera möten mellan ungdomar och offentliga institutioner.
– Skapa möjligheter för unga på landsbygden
– Skapa ett hållbart och grönt Europa
– Främja aktivt deltagande i demokratin
– Lägga grunden för ett starkt transnationellt samarbete

Samarbete och nätverk

Varje partner kommer att aktivera sina egna nätverk och lokala intressenter i utbildningssektorn för att sprida kunskaper från projektet och nya förmågor till lärare och pedagoger.

God praxis

Vår output kommer utvecklas genom att analysera behoven och utmaningarna som våra lärare möter i sin vardag. Varje partner kommer skapa en fokusgrupp i vilken lärare kan komma med synpunkter på utbildningsmetoder och genusfrågor i skolan.

Internetresurser

Projektresurser och exempel på god praxis kommer vara fullt tillgängliga på den här hemsidan på olika språk med syfte att spridas och användas i olika lokala kontexter.